Đang tải...

NASA van 1.0

127

Installation:

1: Extract the "burrito4.ytd" and "burrito4+hi.ytd" files.

2: Add them to "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\" using OpenIV.
N.B. Edit mode must be enabled. If you have replaced the existing burrito4 yft models, the original ones are in the "burrito4 model" folder
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng năm, 2019
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2019
Last Downloaded: 07 Tháng năm, 2022

All Versions

 1.0 (current)

127 tải về , 2 MB
03 Tháng năm, 2019

2 Bình luận