Đang tải...

Nissan Skyline GT-R (R32) Duck Wooden Beak Vinyl

C74319 nissan skyline gt r dwb

2.187

INSTRUCTIONS
1. Install Nissan Skyline GT-R (R32) by MrEverest
Link: https://www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-skyline-gt-r-r32-5-wide-rims-mreverest
2. Replace elegy2.ytd for my file
3. Complete.ИНСТРУКШИН
1. Установи Nissan Skyline GT-R (R32) от MrEverest
Ссылка: https://www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-skyline-gt-r-r32-5-wide-rims-mreverest
2. Замени файл elegy2.ytd на мой
3. Готово!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng hai, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

2.187 tải về , 20 MB
17 Tháng hai, 2016

8 Bình luận