Đang tải...

Orange Lion F-16 Falcon

535322 gta5 2016 02 25 14 50 30
535322 gta5 2016 02 25 14 50 13
535322 gta5 2016 02 25 15 28 21

590

F-16C Orang Lion Skin

Textures:FSX
Require F-16C DEMO model by SkylineGTRFreak https://www.gta5-mods.com/vehicles/f-16c-us-thunderbirds-air-show-configuration

Installation
Navigate to:
Grand Theft Auto V\x64w\dlcpacks\mppilot\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\pilotvehicles.rpf
and replace besra.ytd f by this one
Done
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng hai, 2016
Last Downloaded: 14 Tháng bảy, 2024

All Versions

  (current)

590 tải về , 10 MB
25 Tháng hai, 2016

9 Bình luận