Đang tải...

Stringon Team F-16C

0ed084 gta5 2016 02 26 09 11 34

143

F-16C Stringon Team Skin

Textures: FSX

Installation

Replace lazer.ytd in
Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles
with this one
Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng hai, 2016
Last Downloaded: 22 Tháng một, 2023

All Versions

  (current)

143 tải về , 20 MB
26 Tháng hai, 2016

0 Bình luận