Đang tải...

Outlast 2 Livery for Nissan Skyline GTR 1.0

2beb30 untitled 1
2beb30 untitled 2
2beb30 untitled 3
2beb30 untitled 4

69

Link : https://www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-skyline-gt-r-bnr34-yca-y97y

Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\skyline\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf , Edit Mode , Yes , Click skyline.ytd , Click r34_sign_1 , Click Replace Select the desired file. and Click Save

Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 13 Tháng tám, 2023

All Versions

 1.0 (current)

69 tải về , 700 KB
21 Tháng sáu, 2017

5 Bình luận