Đang tải...

Paintjob | 2020 Vapid Scout LSPD K9 / Patrol 2.0

579

This file containing two liverys K9 / Patrol

LSPD paintjob for the Nacho 2020 Scout :

https://pl.gta5-mods.com/vehicles/2020-vapid-police-cruiser-utility

Twitch : KEVI exe
Discord : https://discord.gg/QJG7zXqq
Patreon : https://www.patreon.com/KEVI9EXE
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

477 tải về , 600 KB
14 Tháng chín, 2023

 1.0

102 tải về , 200 KB
03 Tháng chín, 2023

2 Bình luận