Đang tải...

Peugeot 508 Turkish Taxi 1.1

6.664

-License plate
-Onboard computer added (with odometer)
V1.1: Fixed license plate to suit a taxi

CREDITS:
Taxi sign is made by user "zQrba"
The car itself is by user "stefan_menjac"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tư, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

6.664 tải về , 20 MB
23 Tháng tư, 2016

18 Bình luận