Đang tải...

臺灣道路工程車 Taiwan (ROC) Road construction vehicle [ELS] [Replace] 道路工程車

F680aa 1
5d24de 20170915224918 1
5d24de 20170915224836 1
5d24de 20170915224934 1
F680aa 2
F680aa 3

240

此模組我只負責塗裝 !! 原車輛模組請記得下載後替換!!
此車支援els系統 記得要裝 警示燈才作用!!
安裝位置 : mods\update\x64\dlcpacks\patchday11ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

原作者為 World MC
(https://zh.gta5-mods.com/users/World%20MC)
原模組為
(https://zh.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-vito-convoi-exeptionnel-els)

I only use skin,the orginial mod is
(https://zh.gta5-mods.com/vehicles/mercedes-vito-convoi-exeptionnel-els)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2017
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2017
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 道路工程車 (current)

240 tải về , 10 MB
15 Tháng chín, 2017

0 Bình luận