Đang tải...

台灣車牌 Fictional Taiwan (ROC) License plate [Replace] 1.2

F8d208 車牌2
F8d208 車牌3
F8d208 車牌
C3212a 截圖

506

有些汽車模組的車牌是無法更換的 所以做了這個可以替換 喜歡的可以下載來用
記得使用前注意原作者車牌大小!!

之後會再製作大一點的 細節會更好

圖中汽車作者(https://www.gta5-mods.com/vehicles/toyota-gt86-add-on-replace-tunable-hq)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

476 tải về , 100 KB
30 Tháng tám, 2017

 1.0

30 tải về , 200 KB
28 Tháng tám, 2017

12 Bình luận