Đang tải...

Sentinel XS BMW M3 Badges 1.0

E7feb3 gta5 2015 05 23 13 02 53
E7feb3 gta5 2015 05 23 13 03 01

4.078

edited the badges of the sentinel into bmw and m3 badges
also removed the intercooler badge and the turning light is red

install:

HOW TO INSTALL:
1. open OpenIV
2. go to \x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
3. replace the sentinel2.ytd with the modded one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

4.078 tải về , 20 KB
23 Tháng năm, 2015

7 Bình luận