Đang tải...

Thames Valley Police 2008 Vauxhall Astra Hatchback IRV 1.0

C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 30 22
C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 30 28
C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 30 41
C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 30 48
C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 30 54
C1f081 grand theft auto v 24 12 2018 12 31 12

181

Thames Valley Police 2008 Vauxhall Astra Hatchback IRV
----------------------------------------------------------------
Download:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2005-2010-metropolitan-police-vauxhall-astra-els-pack
----------------------------------------------------------------
Credits:
Model: Matt/Bleep999
Fixes: Bleep999
Convert to IV: Bleep999
Convert to V: Bleep999
Model Tempating: Bleep999
911EP Galaxy: Bleep999
911EP Galaxy Textures: Bleep999_Luigi
Britax: Matthew Cammack
Britax Textures: ObsidianGames
Liberty: Matthew Cammack
Liberty Textures: ObsidianGames
SPITFIRE: Kieran Chandler
Spitfire Textures: ObsidianGames
MDT Dome: Kieran Chandler
Antenna: Matthew Cammack
Skin: _britgamer_
MDT Console: Bleep999
MDT Texture: Bleep999
Radio: Bleep999
Siren Control Panel: Bleep999
Number Plates: _britgamer_
Carvariations and Vehicles meta: Pledge8236
ELS Config: ObsidianGames/Pledge
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 02 Tháng tư, 2024

All Versions

 1.0 (current)

181 tải về , 2 MB
24 Tháng mười hai, 2018

5 Bình luận