Đang tải...

Longsleeve Shirt for MP Male 1

Daa1cb v1
Daa1cb v2

2.681

Mod description:
Custom model

Bugs and features:
No bugs.

Features
1x PSD
1xYTD
1xYDD

Installation:
1. Download mpClothes
2. Watch This Video Tutorial: https://youtu.be/ZYS_ybh8CHc

The models are free to use if you credits like this:
Credits:
@MOB Shop
https://discord.gg/bVcYDVvEUe
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng năm, 2023
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng mười một, 2023
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.1

47 tải về , 20 MB
20 Tháng mười một, 2023

 1 (current)

2.634 tải về , 20 MB
04 Tháng năm, 2023

3 Bình luận