Đang tải...

Adidas® Yeezy Boost 700 (Addon/Replace) 1.0

3e1d42 271590 20181120123344 1
3e1d42 271590 20181120123220 1
3e1d42 271590 20181120123310 1

2.845

Adidas Yeezy Boost 700

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation


REPLACE:
Drag and drop contents from "REPLACE" into
"x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one\"


ADDON:
Drag and drop contents from "SHOES" into
"x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one\"

Drag and drop contents from "YMT" into "update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/patchday3ng.rpf/"--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.845 tải về , 20 MB
20 Tháng mười một, 2018

22 Bình luận