Đang tải...

Animations Pack 1.0

D0b9b7 animpreview
D0b9b7 couplepreview
D0b9b7 couplepreview2
D0b9b7 couplepreview3
D0b9b7 sittingbored
D0b9b7 mirrorcrouch min
D0b9b7 preview

6.872

Discord for help: https://discord.gg/Hkkbjgwq
- Before installing these poses, I'll suggest you to install customanims addons from here : https://www.gta5-mods.com/misc/custom-animations-add-on-customanims
- No OIV, you'll need to manually place all the YCDs in dlcpacks/customanims/dlc.rpf/x64/anims/ingame/clip_amb@.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 18 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

6.872 tải về , 7 MB
18 Tháng mười, 2022

44 Bình luận