Đang tải...

Arsenal 15-16 (Franklin)

5b3bc8 3
5b3bc8 1
5b3bc8 2

236

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. create backup of:

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd

4. Extract files from this zip to a folder
5. Make sure to enable edit mode.
6. Replace the file with the Arsenal jerseys

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

  (current)

236 tải về , 700 KB
26 Tháng chín, 2015

2 Bình luận