Đang tải...

ASTROWORLD Tour Travis Scott

6cb9b1 grandtheftautovscreenshot1

500

-------------------------------------------------------------------------------------------------

How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd file into the directory
5.Enjoy !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 29 Tháng một, 2024

All Versions

  (current)

500 tải về , 1 MB
08 Tháng mười, 2020

7 Bình luận