Đang tải...

J.Balvin McDonald's Smiley Face T-Shirt

08a868 grandtheftautovscreenshot2
08a868 grandtheftautovscreenshot3
08a868 grandtheftautovscreenshot4
2095d3 jbalvinmcd

190

Celebrating The J.Balvin Meal From McDonalds.

Ketchup Eyes & French Fry Smile....I'm Lovin It!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd file into the directory
5.Enjoy !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 31 Tháng bảy, 2023

All Versions

  (current)

190 tải về , 200 KB
06 Tháng mười, 2020

3 Bình luận