Đang tải...

Younger Michael Face 1.0

4bbe27 screenshot1
4bbe27 screenshot2
4bbe27 screenshot3
4bbe27 screenshot4
4bbe27 screenshot5
4bbe27 screenshot6

9.141

Credit to BeeberIsBack For Advice

Hope you all enjoy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd file into the directory
5.Enjoy !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 28 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

9.141 tải về , 3 MB
23 Tháng mười, 2020

19 Bình luận