Đang tải...

Big Venom [Add-On Ped] 1.0

3.678

model from: https://www.deviantart.com/kyliestylish/art/MvC-I-Venom-766417076

bugs:
-no bugs

installation:
put the files in your addonpeds folder

you need:
https://pt.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
https://openiv.com/

optional:
http://gtaxscripting.blogspot.com/2018/12/gta-5-venom-script-mod.html
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.678 tải về , 9 MB
18 Tháng tám, 2020

5 Bình luận