Đang tải...

Ghostface [Add-On Ped] 1.0

E74f56 a
E74f56 b
E74f56 c
E74f56 d
E74f56 e
E74f56 f
E74f56 g

7.015

GhostFace, masked and unmasked version, model from Dead By Daylight, head made by me

bugs:
-no bugs

intallation:
-drag the files in your addonfolder

you need:
https://openiv.com/
https://pt.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 30 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

7.015 tải về , 70 MB
29 Tháng tám, 2020

15 Bình luận