Đang tải...

Bikini's Female from real life 1.0

583

Installation:
1. Open GTA V directory in OpenIV

2. Navigate to: Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01

3. Drag & Drop: From Zip to folder

4. Use Native Trainer: Lower: 16
Shirt overlay: 16
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

583 tải về , 10 MB
19 Tháng chín, 2020

5 Bình luận