Đang tải...

Christian Louboutin shoes for Franklin

346

Christian Louboutin shoes requested by Gekko_s
(quick textures)

1. OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Click edit mode click yes
4. Replace the file feet_diff_004_a_uni.ytd

backup included
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

346 tải về , 500 KB
15 Tháng năm, 2016

6 Bình luận