Đang tải...

Curly Hair For MP Female ( V.1 & V.2) 1.0

3158a2 1
3158a2 2

4.546

Hello! This hair replaces:
Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01

You can also place it as addon clothing.

Thanks for everything :)

----------------


Buenas! Este pelo sustituye :
Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01


Puedes colocarlo también como ropa addon.

Gracias por todo :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.546 tải về , 30 MB
06 Tháng chín, 2021

5 Bình luận