Đang tải...

Custom Frank Chain For Franklin 1.0

0ca5d9 screenshot 117
0ca5d9 screenshot 116
0ca5d9 screenshot 119
0ca5d9 screenshot 120

1.966

This a Chain i made for Franklin enjoy.
1-download and install this:
https://www.gta5-mods.com/tools/emfsp-easy-mod-folder-for-sp-player-mods

2- install (with OpenIV) :
Go to
mods>update>x64>dlcpacks>EMFsingleplayer>dlc.rpf>x64>streamedpeds_players\player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tư, 2024
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tư, 2024
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.966 tải về , 8 MB
08 Tháng tư, 2024

11 Bình luận