Đang tải...

Custom TrapKing Chain For Franklin 1

08b592 screenshot 54
08b592 screenshot 52
08b592 screenshot 50
08b592 screenshot 53
08b592 screenshot 55

1.921

This some Ice I made for Franklin enjoy.
1-download and install this:
https://www.gta5-mods.com/tools/emfsp-easy-mod-folder-for-sp-player-mods

2- install (with OpenIV) :
Go to
mods>update>x64>dlcpacks>EMFsingleplayer>dlc.rpf>x64>streamedpeds_players\player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng tư, 2024
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tư, 2024
Last Downloaded: 33 phút trước

All Versions

 1 (current)

1.921 tải về , 10 MB
19 Tháng tư, 2024

13 Bình luận