Đang tải...

Designer Denim Jacket + Sweater (Evisu, DSQUARED2)

4d1bc5 screenshot (121)
4d1bc5 screenshot (123)
A4e64b screenshot (124)
A4e64b screenshot (126)

854

Evisu Denim Jacket + Superdry Osaka Shirt. DSQUARED2 Denim Jacket + DSQUARED2 Shirt for @DamnWolf's mod.

To install (Franklin): GTA V>MODS>X64V.rpf>MODELS>CDIMAGES>STREAMEPEDS_PLAYERS.rpf>PLAYER_ONE>

Replace UPPR_DIFF_007 and JBIB_DIFF_010 with the files I've included.

To install (MP): GTA V>MODS>UPDATE>X64>DLCPACKS>MPBIKER>DLC.rpf>X64>MODELS>CDIMAGES>MPBIKER_MALE.rpf>MP_M_FREEMODE_01_P_MP_BIKERDLC_01> or female

Replace JBIB_DIFF_012 with the files for MP


@DamnWolf's mod: https://www.gta5-mods.com/player/denim-jacket-sweater
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

  (current)

854 tải về , 30 MB
06 Tháng năm, 2017

12 Bình luận