Đang tải...

Dino League for Franklin 0.1

30

Requirements:
OpenIV by OpenIV Team
https://pl.gta5-mods.com/tools/openiv

[ENG]
How to install:

1.Run OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds players.rpf/player one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop all "Files" into the directory
5.Play GTA V!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 26 Tháng năm, 2022

All Versions

 0.1 (current)

30 tải về , 4 MB
11 Tháng năm, 2021

0 Bình luận