Đang tải...

Nasa Shirt for Franklin 0.2

Dbd2a1 koszulkanasa1
Dbd2a1 koszulkanasa2
112559 nasa
112559 nasa1

199

Requirements:
OpenIV by OpenIV Team
https://pl.gta5-mods.com/tools/openiv

[ENG]
How to install:

1.Run OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds players.rpf/player one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop all "Files" into the directory
5.Play GTA V!

Changelog:
added new nasa t-shirt
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 21 Tháng bảy, 2022

All Versions

 0.2 (current)

169 tải về , 700 KB
11 Tháng năm, 2021

 0.1

30 tải về , 300 KB
10 Tháng năm, 2021

11 Bình luận