Đang tải...

Dwayne Johnson and Michael Madsen [Player Mod]

15.986

Dwayne Johnson
Replaces: Franklin

Michael Madsen
Replaces: Michael

GTA V Convert, Edit, Optimize: Z@gor

How To Install:
https://www.youtube.com/watch?v=9gfy8wsSxYE

How to use:
Just start up the game

Requirements:
- ScripthookV
- Openiv.asi

Credits:
Diego4Fun
falcont2t
Jotape17
NIRS11
I'm Not MentaL

Special Thanks:
Uraniom.co
OpenIV team
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

  (current)

15.986 tải về , 100 MB
23 Tháng năm, 2016

88 Bình luận