Đang tải...

Franklin's Rap Legend Body Tattoos

11.674

Just a Tattoo mod for Franklin's Body
Rap Legend's
Eazy -E
Tupac Shakur
Biggie smalls
Compton Gang Represent
Samoan Sleeve design left arm

INSTALLATION
=============================
-With OpenIV.asi, head to x64v.rpf
-Find player_one.rpf inside streamed_players.rpf
-Replace uppr_diff_026_a_bla.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

  (current)

11.674 tải về , 400 KB
18 Tháng năm, 2015

54 Bình luận