Đang tải...

Franklin tactical 1.0.0

2.140

Franklin tactical
-----------------------------------------------------------------------------------------

How to Install :
mods x64v models cdimages streamedpeds.players.rpf player..one

helmet

mods x64v models cdimages streamedpedprops.rpf player..one..p
------------------------------------------------------------------------------------------

credit : 3dmilitaryassets

------------------------------------------------------------------------------------------

I hope you like this mod
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tám, 2023
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tám, 2023
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0.0 (current)

2.140 tải về , 40 MB
26 Tháng tám, 2023

12 Bình luận