Đang tải...

Galaxy Af1

92ad2c idddc
92ad2c idddk

469

This is not my model this is officialjdixon model.

Model link: https://www.gta5-mods.com/player/air-force-1

How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds players.rpf/player one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and Drop Mod in.
5.Play GTA V!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 06 Tháng mười một, 2022

All Versions

 1.0

21 tải về , 2 MB
25 Tháng ba, 2020

  (current)

448 tải về , 2 MB
25 Tháng ba, 2020

0 Bình luận