Đang tải...

Givenchy Rainbow Logo Tee 1.0

Ff6cd7 123
Ff6cd7 321

453

Givenchy Rainbow Logo Tee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation:
1. Open OpenIV
2. Go to GTAV/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Click on any shirt in the "upper_diff" section
4. Click replace and replace with my files
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mod by Mashee
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

453 tải về , 100 KB
10 Tháng một, 2021

1 Bình luận