Đang tải...

MISBHV x Keinemusik “Discoteca Europa” T-Shirt 1.0

57a0fc 2
Daae5f 1
Daae5f 3

216

MISBHV x Keinemusik “Discoteca Europa” T-Shirt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation:
1. Open OpenIV
2. Go to GTAV/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Click on any shirt in the "upper_diff" section
4. Click replace and replace with my files
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mod by Mashee
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 29 Tháng mười, 2023

All Versions

 1.0 (current)

216 tải về , 200 KB
17 Tháng một, 2021

1 Bình luận