Đang tải...

Green Goblin Fortnite [Add-On Ped] 1.1

Ba339d captura
Ba339d captura3
Ba339d captura1

997

Installation

Install https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector.

Put the ped files to update\x64\dlcpacks\addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf\.

Open AddonPedsEditor.exe and add ped in the list

Hope you like it!

Green Goblin Fortnite
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

796 tải về , 2 MB
20 Tháng bảy, 2022

2 Bình luận