Đang tải...

Psycho Bandit Fortnite [Add-On Ped] 1.0

75e3ab captura
75e3ab captura1
75e3ab captura3
75e3ab captura5

683

Instalación

Install this www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Add the files inside the "Ped" folder to update\x64\dlcpacks \addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf using OpenIV

Open AddonPedsEditor.exe and add the ped's name to the list as male ped.

Psycho Bandit Fortnite
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

683 tải về , 5 MB
06 Tháng tám, 2022

8 Bình luận