Đang tải...

Doctor Doom Fortnite [Add-On Ped] 1.0

338597 captura
338597 captura1
338597 captura2
338597 captura3

230

Instalación

Install this www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Add the files inside the "Ped" folder to update\x64\dlcpacks \addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf using OpenIV

Open AddonPedsEditor.exe and add the ped's name to the list as male ped.

Doctor Doom Fortnite
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 10 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

230 tải về , 7 MB
26 Tháng chín, 2022

3 Bình luận