Đang tải...

RIFT EDGE Fortnite [Replace] 1.0

B0ecbe captura
B0ecbe captura1
B0ecbe captura4
B0ecbe captura3

1.492

Installation

Part 1
update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

replace w_me_bat, w_me_bat files

Part 2
update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

replace w_me_bat, w_me_bat files

Part 3
\x64e.rpf\models\cdimages\weapons.rpf\

replace w_me_bat, w_me_bat files

rift edge Fortnite
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.492 tải về , 5 MB
04 Tháng tám, 2022

2 Bình luận