Đang tải...

Hela - Thor: Ragnarok movie 1.0

17a8c2 screenshot (440) compressed
17a8c2 screenshot (441) compressed
17a8c2 screenshot (442) compressed

1.892

Hela - Thor: Ragnarok movie
source: https://www.deviantart.com/thepwa/art/MCoC-Hela-Ragnarok-713947233

Installation: (Add-On)
1. Install AddonPeds : https://vi.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
2. Place ped files to update\x64\dlcpacks\addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf\
3. Open AddonPedsEditor.exe and add ped to the list

Replace
Any ped femail (e.g: ig_abigail)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.892 tải về , 2 MB
13 Tháng tám, 2018

8 Bình luận