Đang tải...

Helmet Camo for Franklin

A04f25 helmet camo
A04f25 helmet camo (1)
A04f25 helmet camo (2)

111

Helmet Camo for Franklin

This mod Replace hat bugstar
_______________________________________________________________


Use OpenIV go in x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player_one_p

click edit mode and replace all files

Defragmentation.

_______________________________________________________________
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

  (current)

111 tải về , 3 MB
13 Tháng sáu, 2016

1 Bình luận