Đang tải...

Helmet Pack for Franklin (6 Helmet)

692

Helmet Pack for Franklin (6 Helmet)

This mod replace Helmets Cross
_______________________________________________________________


Use OpenIV go in x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player_one_p

click edit mode and replace all files

Defragmentation.

_______________________________________________________________
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

692 tải về , 5 MB
12 Tháng sáu, 2016

5 Bình luận