Đang tải...

Jacket Pack for Franklin (14 Jackets) + Gloves Bike Pack (4 Gloves) 5.0

3.263

Jacket Pack for Franklin 5.0 (14 Jackets)

Jacket: Tiger, BMW, DUCATI_CORSE, Harley Davidson, Lamborghini, Ferrari, Suzuki, KTM

Yamaha, YamahaV46, HondaHRC, Repsol, RepsolV46, Kawasaki
5.0 Revisited color jacket Ducati & Kawasaki and new jacket BMW


Use OpenIV go in x64v.rpf/models/cdimages/steamedpeds_players.rpf/player_one

click edit mode and replace all files

Defragmentation.

_______________________________________________________________

Gloves Bike Pack (4 Gloves) Red Blue Green Orange

Use OpenIV go in x64v.rpf/models/cdimages/steamedpeds_players.rpf/player_one

click edit mode and replace all files

Defragmentation.

_______________________________________________________________
For Helmets Open https://it.gta5-mods.com/player/helmet-pack-for-franklin-6-helmet
_______________________________________________________________
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 5.0 (current)

1.789 tải về , 50 MB
17 Tháng mười, 2017

20 Bình luận