Đang tải...

Jared Leto's Joker Suit 1.0

Dc77b2 gta5 2016 08 27 19 47 44 78
Dc77b2 gta5 2016 08 27 19 47 02 66
Dc77b2 gta5 2016 08 27 19 46 15 46

3.910

Jared Leto's Joker Suit from the Suicide Squad of DC.

Jared Leto's Joker Head by MrGrizzly
Suicide Squad Joker's Pistol by Spud

Installation:
Import all the files .ytd to:
x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_two\HERE.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.910 tải về , 200 KB
27 Tháng tám, 2016

24 Bình luận