Đang tải...

Jeans for Franklin v3

3.282

1. OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Back up any files that you are replacing
4. Click edit mode click yes
5. Replace the files
-------------------------------------------------------
bonus dynamic neklance. it has bugs.
Replace here: GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/

accs_diff_007_a_uni.ytd
accs_007_u.ydd
----------------------------------------------
V2 added new jeans plus "belt"
V3 new compton logo jeans
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng ba, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 v3 (current)

3.282 tải về , 3 MB
09 Tháng chín, 2015

11 Bình luận