Đang tải...

John Cena 2.0

85.728

John Cena

Ped/ Full Franklin Replacement (HQ Rig/Animated)

Installation:

As ped : Replace any in-game ped or add with "Add-on peds" script .


As Franklin : Replace in
>x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
>x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_one_p
>update\x64\dlcpacks\mppatchesng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mppatches.rpf\player_one .(c) Mishka Volkav
@Zinnaro @Ze-Krush
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng một, 2019
Last Downloaded: 19 phút trước

All Versions

 2.0 (current)

34.918 tải về
10 Tháng một, 2019

 1.7

19.730 tải về , 90 MB
20 Tháng mười hai, 2017

 1.6

29.696 tải về , 50 MB
02 Tháng sáu, 2016

265 Bình luận