Đang tải...

Juice Wrld t-shirt for Franklin 1.0

Eb72bb gta51

144

Juice Wrld t-shirt for Franklin

Installation:
1. Open OpenIV
2. Go to: GTAV\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players\player one
3. Then replace the file: uppr_diff_004_i_uni.ytd

Mod made by GxdFxRgIveMe
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 22 Tháng một, 2024

All Versions

 1.0 (current)

144 tải về , 500 KB
25 Tháng mười, 2021

0 Bình luận