Đang tải...

Juice Wrld Phone Wallpaper 1.0

78ac76 juicewrldwallpaper

295

Juice Wrld wallpaper for Franklin

Installation:
1. Open OpenIV
2. Go to: GTA V/mods/x64b/data/cdimages/scaleform_generic.rpf
3. Then replace the file phone_wallpaper_orange8bit

Mod made by GxdFxRgIveMe
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

295 tải về , 40 KB
22 Tháng mười, 2021

0 Bình luận