Đang tải...

KOREA ARMY SKIN/한국 신형 군복 스킨(생활복,전투복 모두포함) 1.1

5.245

ORIGINAL FILE:original file:https://www.gta5-mods.com/player/sa-ca-us-army-pack
-------------
KOREA ARMY SKIN
한국 군복스킨
MARINE 03에 패치있습니다 원하시면 수정가능합니다(기본 1사단으로 되있습니다)
생활복,군복,활동복으로 구성되있습니다
------------
s_m_y_marine all file location
GTAV->MODS->X64E.RPF->MODELS->CDIMAGES->COMPONENTPEDS_S_M_Y.RPF

s_m_y_marine_p all file location
GTAV->MODS->X64E.RPF->CDIMAGES->PEDPROPS.RPF
-----------UPDATE------------
1.1 VER-FIX TEXTURE ERROR
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 44 phút trước

All Versions

 1.1 (current)

5.036 tải về , 10 MB
18 Tháng mười một, 2019

8 Bình luận