Đang tải...

DAEWOO K2 RIFLE/대우 K2소총

242b65 20191124214155 1
242b65 20191124214259 1
257653 20191125022935 1
257653 20191125022918 1

2.278

TAKE ALL FILE TO Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf

replace all specialcarbine file

or

Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf

replace all specialcarbine file

--------------
it`s my first gun work and my last gtaV work

첫번째 총기 작품이며 gta5에서의 마지막작품입니다

첫작품이라 총기에 이상한부분이많습니다 꼬우면 쓰지마세요 고칠생각없습니다
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

  (current)

2.278 tải về , 10 MB
27 Tháng tám, 2020

12 Bình luận