Đang tải...

KOREA NATIONAL POLICE/한국 경찰복

4b5d86 20191128025127 1
4b5d86 20191128025134 1
4b5d86 20191128025158 1
4b5d86 20191128025202 1
4b5d86 20191128025219 1
4b5d86 20191128025222 1
4b5d86 20191128025225 1

6.416

original file:https://www.gta5-mods.com/player/new-lspd-cop-m-oiv-v1
need to download original file
1. S_M_Y_COP_01 FILE TO GTAV->MODS->X64E->MODELS->CDIMAGS->COMPONENTPEDS_S_M_Y IMPORT FILE
2.IMPORT S_M_Y_COP_01_P.YDD TO GTAV->MODS->X64E->MODELS->CDIMAGS->PEDPROPS

DONE
-----------------------
S_M_Y_COP 파일을 GTAV->MODS->X64E->MODELS->CDIMAGS->COMPONENTPES_S_M_Y 폴더안에 넣어줍니다
S_M_Y_COP_01_P 파일을 GTAV->MODS->X64E->MODELS->CDIMAGS->PEDPROPS 안에 넣어줍니다

3가지 모드가 존재합니다
1.경찰 작전부대용 신형방탄복/근무조끼/경찰뱃지
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

6.416 tải về , 10 MB
27 Tháng mười một, 2019

7 Bình luận